Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

GM cùng Đoàn công tác của Trung ương, của tỉnh thăm hỏi các gia đình có nạn nhân tai nạn giao thông trên địa bàn huyện (Từ 14h, ngày 09/11/2019 - Thứ 7, Tại các gia đình có nạn nhân)

Cập nhật: Thứ sáu, 08/11/2019

TẢI TẠI ĐÂY

Thông báo khác