Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

Giấy mời V/v dự Hội nghị thẩm tra các văn bản trình tại Kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XIX của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện (Hỏa tốc, vào hồi 7h30 ngày 08/7/2020, tại PH 303)

Cập nhật: Thứ ba, 07/07/2020

TẢI TẠI ĐÂY

Thông báo khác