Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

Giấy mời V/v dự Hội nghị Sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW và khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Vào hồi 7h30, ngày 19/5/2020, tại: Hội trường UBND huyện))

Cập nhật: Thứ hai, 18/05/2020

TẢI TẠI ĐÂY

Thông báo khác