Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

Giấy mời tiếp và làm việc với Đoàn thẩm định hồ sơ, khảo sát thực tế huyện Gia Viễn đề nghị công nhận đạt chuẩn NTM năm 2020 (Từ 09h45, ngày 19/5/2020 - Thứ 3, Tại phòng họp số 01, trụ sở làm việc HĐND&UBND huyện)

Cập nhật: Thứ hai, 18/05/2020

TẢI TẠI ĐÂY

Thông báo khác