Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

Giấy mời hội nghị trao quyết định tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập (từ 14h30, ngày 30/6/2020 - Thứ 3, Tại phòng họp 404 trụ sở HĐND&UBND huyện)

Cập nhật: Thứ hai, 29/06/2020

TẢI TẠI ĐÂY

Thông báo khác