Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

Giấy mời hội nghị thống nhất, bàn biện pháp giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB dự án xây dựng tuyến đường Bái Đính - Ba Sao đoạn đi qua xã Gia Thắng (Từ 14h, ngày 24/4/2020 tại Phòng họp số 01, Trụ sở làm việc HĐND&UBND huyện)

Cập nhật: Thứ sáu, 24/04/2020

TẢI TẠI ĐÂY

Thông báo khác