Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

Giấy mời hội nghị đóng góp ý kiến Dự thảo Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Viễn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (từ 13h, ngày 25/02/2020 - Thứ 3, Hội trường Tầng 3, trụ sở HĐND&UBND huyện)

Cập nhật: Thứ ba, 25/02/2020

TẢI TẠI ĐÂY

Thông báo khác