Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

Giấy mời dự tiếp và làm việc với Đoàn Văn phòng Điều phối NTM TW về khảo sát kết quả xây dựng NTM của huyện Gia Viễn (Từ 09h, ngày 21/6/2020, tại Phòng họp 404-Trụ sở HĐND&UBND huyện)

Cập nhật: Thứ sáu, 19/06/2020

TẢI TẠI ĐÂY

Thông báo khác