Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

Giấy mời dự tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh (Từ 7h30 ngày 06/5/2020, tại Phòng họp số 01 - Trụ sở làm việc HĐND&UBND huyện)

Cập nhật: Thứ ba, 05/05/2020

TẢI TẠI ĐÂY

Thông báo khác