Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

Giấy mời dự lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ làm công tác xây dựng NTM tỉnh Ninh Bình năm 2020 (Trong 03 ngày, từ 07h30 ngày 14/8/2020 - Thứ 6, Tại Nhà Văn hóa Trung tâm huyện)

Cập nhật: Thứ tư, 12/08/2020

TẢI TẠI ĐÂY

Thông báo khác