Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

Giấy mời dự Hội nghị xem xét, kiểm định, đánh giá chất lượng công trình còn lại sau khi GPMB hoặc ảnh hưởng tại hiện trường các công trình (Từ 8h00 ngày 24/4/2020, tại Phòng họp số 01, Tầng 2 - Trụ sở làm việc HĐND&UBND huyện)

Cập nhật: Thứ năm, 23/04/2020

TẢI TẠI ĐÂY

Thông báo khác