Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

Giấy mời dự Hội nghị tuyên truyền về biển đảo, Luật cảnh sát biển Việt Nam, truyền thống 21 năm xây dựng và phát triển lực lượng cảnh sát biển Việt Nam (Từ 7h45, ngày 18/6/2020- Tại Nhà Văn hóa Trung tâm huyện)

Cập nhật: Thứ năm, 18/06/2020

TẢI TẠI ĐÂY

Thông báo khác