Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

Giấy mời dự Hội nghị triển khai việc xây dựng, áp dụng, mở rộng và chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND huyện và UBND cấp xã năm 2020 (từ 8h30 ngày 13/5/20, tại Hội trường Tầng 3)20)

Cập nhật: Thứ ba, 12/05/2020

TẢI TẠI ĐÂY

Thông báo khác