Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

Giấy mời dự Hội nghị triển khai khảo sát các cơ sở, hộ gia đình sản xuất rượu thủ công trên địa bàn huyện (Vào hồi 7h30 ngày 06/01/2021, thứ Tư tại Nhà Văn hóa xã Gia Vân)

Cập nhật: Thứ bảy, 09/01/2021

TẢI TẠI ĐÂY

Thông báo khác