Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

Giấy mời dự hội nghị triển khai kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo các kỳ thi năm 2020 của huyện (Từ 14h, ngày 07/7/2020 - Thứ 3, tại Phòng họp 404 - Trụ sở HĐND&UBND huyện)

Cập nhật: Thứ sáu, 03/07/2020

TẢI TẠI ĐÂY

Thông báo khác