Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

Giấy mời dự hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình lần thứ V (Từ 14h ngày 27/02/2020 - Thứ 5, Phòng họp 01, Tầng 2, Trụ sở HĐND&UBND huyện)

Cập nhật: Thứ tư, 26/02/2020

TẢI TẠI ĐÂY

Thông báo khác