Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

Giấy mời dự Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND huyện Gia Viễn (9h00 tại PH tầng 3 trụ sở Huyện ủy)

Cập nhật: Thứ hai, 08/02/2021

TẢI TẠI ĐÂY

Thông báo khác