Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

Giấy mời dự Hội nghị Tổng kết công tác sản xuất nông nghiệp năm 2020, phương hướng và các nhiệm vụ chủ yếu năm 2021 (13h30 ngày 29/01/2021, Thứ Sáu, tại Hội trường 707, trụ sở HĐND&UBND huyện)

Cập nhật: Thứ bảy, 30/01/2021

TẢI TẠI ĐÂY

Thông báo khác