Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

Giấy mời dự Hội nghị tiếp và làm việc với Đoàn thanh tra (từ 07h, ngày 19/5/2020-Thứ 3, tại Phòng họp số 02 - Tầng 3, Trụ sở làm việc HĐND&UBND huyện)

Cập nhật: Thứ hai, 18/05/2020

TẢI TẠI ĐÂY

Thông báo khác