Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

Giấy mời dự hội nghị thống nhất, triển khai xử lý, khắc phục các mốc hạn chế khẩu độ xe quá tải, cọc tiêu, hệ thống cảnh báo giao thông trên các tuyến đê tả hữu Hoàng Long bị mất, hỏng (Từ 08h, ngày 28/4/2020, tại Phòng họp số 01, Tầng 02, Trụ sở làm việc HĐND&UBND huyện)

Cập nhật: Thứ hai, 27/04/2020

TẢI TẠI ĐÂY

Thông báo khác