Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

Giấy mời dự Hội nghị liên tịch để thống nhất dự kiến thời gian, nội dung, chương trình tổ chức kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XIX (Từ 07h30, ngày 15/5/2020 - Thứ 6, tại Phòng họp 01 - Trụ sở HĐND&UBND huyện)

Cập nhật: Thứ tư, 13/05/2020

TẢI TẠI ĐÂY

Thông báo khác