Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

Giấy mời dự Hội nghị duyệt phương án PCTT&TKCN năm 2020 - Phân ban III (Từ 14h, ngày 10/6/2020, tại: Phòng họp số 01 - Tầng 2, Trụ sở làm việc HĐND&UBND huyện)

Cập nhật: Thứ ba, 09/06/2020

Tải tại đây

Thông báo khác