Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

Giấy mời dự hội nghị đấu giá quyền sử dụng đất ở 114 lô đất ở khu dân cư mới xã Gia Thịnh và 310 lô đất ở tại xã Gia Vượng (Từ 08h ngày 23/7/2020 tại Hội trường Nhà văn hóa xã Gia Vượng; 08h ngày 24/7/2020 tại Nhà Văn hóa xã Gia Thịnh)

Cập nhật: Thứ ba, 21/07/2020

TẢI TẠI ĐÂY

Thông báo khác