Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

Giấy mời dự hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện (Từ 07h30, ngày 23/7/2020 - Thứ 5, Tại: Phòng họp 404 - Trụ sở HĐND&UBND huyện)

Cập nhật: Thứ hai, 20/07/2020

TẢI TẠI ĐÂY

Thông báo khác