Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

Giấy mời dự HN xem xét, giải quyết đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của chùa Vô Giá, xã Gia Hòa và Giáo họ Bình Khang, xã Liên Sơn

Cập nhật: Thứ bảy, 09/01/2021

TẢI TẠI ĐÂY

Thông báo khác