Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

Giấy mời dự HN triển khai Kế hoạch tổ chức HN điển hình tiên tiến huyện Gia Viễn lần thứ V (2020-2025) (Từ 15h, ngày 19/5/2020, tại: Phòng họp số 01 - Tầng 2, Trụ sở làm việc HĐND&UBND huyện)

Cập nhật: Thứ hai, 18/05/2020

TẢI TẠI ĐÂY

Thông báo khác