Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Gia Viễn triển khai Kế hoạch xây dựng Nông thôn mới, phấn đấu huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Thứ tư, 06/03/2019

Chiều ngày 06/3, UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch xây dựng Nông thôn mới và phấn đấu huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Đồng chí Hoàng Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện giai đoạn 2016-2020 chủ trì Hội nghị. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Đ/c Trần Văn Hà - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT - Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới tỉnh, Đ/c Ngô Hùng Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch HĐND huyện; cùng thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện theo Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND huyện, các thành viên Văn phòng điều phối phụ trách xã, cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan.

 ntm

(Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - UVBTV Huyện ủy - PCT UBND huyện - Phó Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện giai đoạn 2016-2020 phát biểu tại Hội nghị)

Hội nghị được nghe Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện -  Phó Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện giai đoạn 2016-2020 trình bày dự thảo Kế hoạch triển khai nhiệm vụ xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới và Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Tổ công tác hướng dẫn thực hiện các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới tại 04 xã: Liên Sơn, Gia Phương, Gia Thắng, Gia Minh. Các đại biểu tham dự Hội nghị cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Kế hoạch, phân công nhiệm vụ và có những ý kiến tham gia góp ý bổ sung, hoàn thiện nội dung Kế hoạch để đảm bảo việc triển khai tổ chức thực hiện công tác xây dựng Nông thôn mới năm 2019 đạt kết quả tốt, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được UBND tỉnh, Thường trực Huyện ủy giao.

 tinh_ntm

(Đ/c Trần Văn Hà - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT - Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới tỉnh phát biểu tại Hội nghị)

Phát biểu tại Hội nghị, Đ/c Chánh Văn phòng điều phối XDNTM tỉnh đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng nông thôn mới của huyện năm 2018 và đề nghị Văn phòng điều phối XDNTM huyện tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện một số nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả mục tiêu nêu trong Kế hoạch, đồng thời tiếp tục củng cố và phát huy những tiêu chí đã đạt được của 16 xã đã về đích nông thôn mới; chú trọng xây dựng xã, thôn nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, những tiềm năng, thế mạnh của huyện, đồng chí bày tỏ sự tin tưởng huyện Gia Viễn sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2019.

 ntm_a_hung

(Đ/c Hoàng Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện giai đoạn 2016-2020 phát biểu Kết luận Hội nghị)

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện ghi nhận những ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự hội nghị, nhất là ý kiến góp ý của Đ/c Chánh Văn phòng điều phối XDNTM tỉnh và bày tỏ mong muốn Văn phòng điều phối XDNTM tỉnh tiếp tục tham mưu UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ, hướng dẫn huyện trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019 đạt kết quả tốt. Tại Hội nghị Đ/c Chủ tịch UBND huyện cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng nông thôn mới của huyện trong thời gian qua và để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2019, phấn đấu 04 xã: Gia Phương, Gia Minh, Gia Thắng, Gia Minh về đích nông thôn mới và huyện Gia Viễn về đích nông thôn mới chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp năm 2020, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

- Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện tiếp thu các ý kiến tham gia phát biểu của các đại biểu tham dự Hội nghị thực hiện ngay việc bổ sung, hoàn thiện Kế hoạch xây dựng nông thôn mới của huyện theo hướng: Tập trung xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm bám sát yêu cầu của các tiêu chí huyện, xã về đích nông thôn mới và sát tình hình thực tế tại địa phương, các giải pháp cần chi tiết, cụ thể, quá trình tổ chức thực hiện cần phân định rõ chức năng, nhiệm vụ cho cơ quan, đơn vị, cá nhân chủ trì và cơ quan, đơn vị, cá nhân phối hợp, thời gian hoàn thành cụ thể các nhiệm vụ được phân công, phụ trách.

- Đối với các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện, các thành viên Văn phòng điều phối phụ trách xã, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị có liên quan bám sát nội dung Kế hoạch và theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn được phân công, phụ trách cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao độ, tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, năng động, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới năm 2019; định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ về UBND huyện để kịp thời xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

Bộ phận Tổng hợp

Bài viết khác