Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Gia Viễn tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện lần thứ II năm 2018

Thứ ba, 25/12/2018

Sáng 25/12, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện tổ chức “Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm lần thứ II, 2018”.

77138403e133026d5b22

Căn cứ vào chỉ tiêu tỉnh giao và tình hình thực tế, trước đó, BVĐ Hiến máu tình nguyện huyện đã xây dựng kế hoạch nội dung cụ thể, đồng thời triển khai sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị, địa phương, tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của việc hiến máu cứu người. Đồng thời, đưa ra chỉ tiêu định hướng cho các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn để tuyên truyền các lực lượng tình nguyện tham gia hiến máu. Nhận thức sâu sắc việc hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện sự hiểu biết, lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng, đã có nhiều tập thể, cá nhân nhiệt tình tham gia chia sẻ giọt máu hồng của mình cho những người kém may mắn.

0a7ab19fd4af37f16ebe

Ngày hội hiến máu đợt 2 năm 2018 đã thu hút gần 200 tình nguyện viên là cán bộ, CNVC, lực lượng vũ trang tham gia, thu được 182 đơn vị máu, nâng số lượng đơn vị máu thu được trong năm 2018 là 504 đơn vị máu. Các tình nguyên viên tham gia hiến máu đều thể hiện niềm vui khi được sẻ chia giọt máu hồng, cứu giúp người bệnh.

Cẩm Vân – Đài TT Gia Viễn

Bài viết khác