Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Gia Viễn sơ kết thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Thứ năm, 02/08/2018

 Sáng ngày 31 tháng 7, Hội Khuyến học huyện tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" và biểu dương các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị tiêu biểu giai đoạn 2015 – 2018 trên địa  bàn huyện. Về dự hội nghị có đồng chí Vũ Ngọc Hà - Phó cCủ tịch Hội KH tỉnh, đồng chí Lưu Thị Huyền- UVBTV- Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng, ban ngành của huyện, Chủ tịch Hội KH các xã, thị trấn, đại diện các gia đình dòng họ, cộng đồng, đơn vị tiêu biểu.

Qua 3 năm triển khai thực hiện Quyết định 281, nhận thức của hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn huyện về học tập suốt đời đã được nâng lên và có nhiều chuyển biến tích cực. 100% các xã, thị trấn đã kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập, ra các nghị quyết chuyên đề và triển khai thực hiện Quyết định 281. Các tầng lớp nhân dân đã được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phong trào học tập suốt đời. Tính đến năm 2018 đã có gần 70% gia đình trong toàn huyện đạt danh hiệu “gia đình học tập”, 68% dòng họ đạt danh hiệu “dòng họ học tập” và 92% đơn vị được công nhận “đơn vị học tập”. Qua thực hiện phong trào đã có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

 Tại Hội nghị, đã có 14 tập thể và 16 cá nhân được nhận giấy khen của UBND huyện về thực hiện đề án “ Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”

 

 

 

 Lê Thảo (Đài TT Gia Viễn)

Bài viết khác