Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Gia Viễn sơ kết phong trào thi đua và biểu dương mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 – 2018

Thứ năm, 02/08/2018

 Sáng 25/7, Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm phong trào thi đua “Dân vận khéo” và biểu dương mô hình, điển hình giai đoạn 2016-2018.

Về dự hội nghị có đồng chí Vũ Xuân Đang - Phó ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Ngọc Quang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Trưởng ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” của huyện, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành viên BCĐ, Thủ trưởng các phòng ban, ngành, đoàn thể của huyện, các xã, thị trấn và các tập thể cá nhân điển hình được biểu dương khen thưởng.

Sau 2 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2018, toàn huyện có 206 mô hình, điển hình về dân vận khéo trên các lĩnh vực. Cụ thể, có 72 mô hình tiêu biểu về lĩnh vực kinh tế, 105 mô hình về văn hóa, 20 mô hình về an ninh quốc phòng và 9 mô hình về xây dựng hệ thống chính trị đã góp phần đưa huyện phát triển toàn diện.

Có được kết quả trên, là do đã được cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và xác định rõ việc phát động, tổ chức triển khai thực hiện phong trào, xây dựng và nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo” là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; phải sâu rộng trong tất cả các cấp, các ngành, trên mọi lĩnh vực hoạt động xã hội.

Căn cứ đặc điểm, tình hình cụ thể của từng địa phương, đơn vị, gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh”, các cấp ủy Đảng còn định hướng cho các tổ chức trong hệ thống chính trị lựa chọn, xác định nội dung phù hợp để vận động các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh của nhân dân, thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đông đảo quần chúng nên đã đem lại hiệu quả thiết thực.

Phong trào đã thực sự đổi mới về nội dung và hình thức, qua đó nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác Dân vận, nhất là phong trào thi đua Dân vận khéo.

 

 

Đồng chí Bùi Ngọc Quang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Trưởng ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” của huyện phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Bùi Ngọc Quang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Trưởng ban Chỉ đạo thi đua “Dân vận khéo” huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả trong công tác dân vận của huyện nhà trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đó là: Đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua Dân vận khéo các cấp tập trung thực hiện có hiệu quả, toàn diện Kế hoạch số 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo giai đoạn 2016-2020. Tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào thi đua Dân vận khéo từ huyện đến cơ sở. Quan tâm bồi dưỡng, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ của bộ máy, cán bộ, công chức làm công tác dân vận và công tác thi đua khen thưởng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, nhân rộng các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, có sức lan toả trong cộng đồng, thu hút được đông đảo người dân tham gia. Qua đó, đưa công tác dân vận, phong trào Dân vận khéo ngày càng phát triển, tạo sự đồng thuận trong xã hội, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND huyện, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã khen thưởng cho 17 tập thể và 09 cá nhân tiêu biểu trong việc triển khai thực hiện phong trào ở địa phương giai đoạn 2016-2018.

 

 

 

 

 

 

 

Các tập thể và cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen

                                                      Hồng Hạ (Đài TT Gia Viễn)

Bài viết khác