Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Gia Thanh khắc phục tình trạng thiếu lao động trong sản xuất Nông nghiệp

Thứ hai, 06/08/2018

 Hiện nay trong sản xuất nông nghiệp, xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn đang trong tình trạng thiếu lao động, hầu hết số người làm nông nghiệp đã ngoài độ tuổi.

    Thực trạng này gây trở ngại không nhỏ trong việc đảm bảo an ninh lương thực tại địa phương.

Hầu hết số lao động trẻ thường đi làm tại các nhà máy ở Khu cụm CN

    Được biết sau 2 năm đạt chuẩn Nông thôn mới, cơ cấu kinh tế của xã Gia Thanh có sự chuyển dịch mạnh mẽ, trên 80% lao động làm ngành nghề Công nghiệp, TTCN, dịch vụ…đã dẫn đến thực tế nêu trên.    

    Xã Gia Thanh hiện có trên 7200 nhân khẩu, 4000 lao động trong độ tuổi thì 2/3 số lao động này làm tại các doanh nghiệp, công ty; 1/3 số lao động còn lại là đối tượng học sinh, sinh viên, kinh doanh buôn bán, đi làm xa quê, số lao động trực tiếp làm nông nghiệp tại xã còn ít, thường là người già.

Sản xuất và lắp ráp ráp tại các nhà máy ở Khu CN Gián Khẩu

    Theo thống kê thu nhập bình quân người dân trên địa bàn xã hết năm 2017 đạt tới 43 triệu đồng 1 người 1 năm, ước tính năm 2018 sẽ tăng lên 50 triệu đồng. Số thu trực tiếp cơ cấu từ sản xuất nông nghiệp chỉ chiếm chưa đến 20% trong cơ cấu kinh tế chung.

    Để giải bài toán thiếu lao động trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nhằm đảm bảo an ninh lương thực, xã Gia Thanh đã thực hiện giải pháp quy hoạch gọn vùng sản xuất gieo cấy lúa ăn chắc tại 2 HTX Nông nghiệp, thực hiện mạnh mẽ việc cơ giới hóa đến 95% trong các khâu sản xuất trên đồng đất, nhằm giảm sức lao động người già, ổn định và gia tăng thu nhập từ 2 vụ lúa. Bên cạnh đó tạo điều kiện cho các trang trại, gia trại phát triển sản xuất cây trồng, con nuôi có giá trị kinh tế cao.

Cơ giới hóa các khâu trong sản xuất nông nghiệp là giải pháp

để tiết kiệm nhân lực 

    Cùng với đó, địa phương cần khuyến khích thúc đẩy phát triển các ngành nghề mới như: Chế biến nông sản, thực phẩm, sản xuất thức ăn chăn nuôi. Chú trọng phát triển nghề phụ trợ, tạo việc làm phù hợp độ tuổi cho lao động khi mùa vụ nông nhàn.

Nguồn (nbtv.vn)

 

Bài viết khác