Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Gặp mặt, chúc tết, giao nhiệm vụ cho Cơ quan Văn phòng HĐND&UBND huyện nhân dịp đầu năm mới Kỷ Hợi 2019

Thứ hai, 11/02/2019

Sáng ngày 11/02, ngày làm việc đầu tiên của năm mới Kỷ Hợi 2019, Các đồng chí Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện đã có buổi gặp mặt, chúc tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công nhân viên cơ quan Văn phòng HĐND&UBND huyện.

img_20190217_231050

Quang cảnh Buổi gặp mặt

Văn phòng HĐND& UBND huyện đóng vai trò rất quan trọng trong việc tham mưu tổng hợp, giúp việc cho HĐND&UBND huyện và các đồng chí Lãnh đạo HĐND&UBND huyện chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện. 

Năm 2018, cán bộ, nhân viên cơ quan Văn phòng đã đoàn kết, thống nhất cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, năm 2019 là một năm có nhiều việc, nhiều yêu cầu mới đặt ra, đặc biệt là mục tiêu phấn đấu huyện về đích nông thôn mới thì trọng trách của các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan Văn phòng càng thêm nặng nề, vì vậy các đồng chí Lãnh đạo HĐND&UBND huyện yêu cầu cơ quan Văn phòng cần tập trung một số nội dung:

Thứ nhất, cố gắng hơn trong công tác tham mưu, đề xuất giúp HĐND&UBND huyện, Lãnh đạo HĐND&UBND huyện chỉ đạo, điều hành công việc có hiệu quả; tổ chức triển khai kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham mưu ban hành cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Thứ hai, đặc biệt quan tâm đến cải cách hành chính, tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan, các phần mềm chuyên dùng được áp dụng (Hệ thống quản lý văn bản điều hành iOffice) tạo điều kiện thuận lợi trong công tác trao đổi thông tin, gửi nhận văn bản, báo cáo của các cơ quan Nhà nước để phát huy tối đa hiệu quả, góp phần giảm thiểu thời gian và tiết kiệm chi phí. Trang thông tin điện tử huyện cần được quan tâm, nâng cao hiệu quả sử dụng hơn nữa, tích cực tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thứ ba, chú ý công tác hậu cần, phục vụ hiệu quả, hợp lý và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các hoạt động của HĐND&UBND huyện, của các lãnh đạo HĐND&UBND huyện; trụ sở, phương tiện làm việc được đầu tư đồng bộ, hiện đại hơn; trang bị các phương tiện thiết yếu đáp ứng cơ bản nhu cầu làm việc, hoạt động của cán bộ, công chức.

Nhân dịp năm mới, Lãnh đạo HĐND&UBND huyện chúc cán bộ, nhân viên trong cơ quan Văn phòng dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Thay mặt cán bộ, nhân viên Văn phòng, đồng chí Bùi Hoàng Hải - Chánh Văn phòng trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo huyện luôn dành sự quan tâm đối với Văn phòng, đồng thời khẳng định, năm 2019, toàn thể cán bộ, nhân viên Văn phòng sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ phận tổng hợp

Bài viết khác