Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Hoàng Mạnh Hùng chúc Tết xuân Kỷ Hợi 2019

Thứ ba, 05/02/2019

Trang thông tin điện tử huyện trân trọng gửi tới quý vị và các bạn Lời chúc Tết của đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Thưa toàn thể cán bộ, chiến sỹ và nhân dân!

Đón chào mùa xuân mới, Xuân Kỷ Hợi 2019, thay mặt Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện, tôi trân trọng gửi tới các bậc lão thành cách mạng; các Mẹ Việt Nam anh hùng; các cụ cao tuổi; các gia đình liệt sỹ, các thương binh, bệnh binh; các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong; cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân trong huyện cùng bà con quê hương Gia Viễn đang sinh sống, học tập và làm việc ở ngoài huyện lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Năm 2018, cán bộ, quân và dân trong huyện đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ  phát triển kinh tế - xã hội và giành được nhiều kết quả khá toàn diện: Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 17,97% (vượt chỉ tiêu đề ra); thu ngân sách trên địa bàn thực hiện 380,59 tỷ đồng, vượt 106,2% kế hoạch; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng cao; sản xuất nông nghiệp đạt kế hoạch đề ra; hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục phát triển; công tác thu hút đầu tư đạt hiệu quả cao; trong năm có thêm 3 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM là 16/20 xã; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, một số hoạt động văn hóa diễn ra sôi động, nổi bật là các hoạt động tham gia kỷ kiệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên, hiện nay tỷ lệ hộ nghèo còn 3,64%. Quân sự, quốc phòng địa phương được tăng cường và giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, phòng chống tham nhũng, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo và có chuyển biến tích cực. Năm 2018 đã hoàn thành 14/14 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội (trong đó có 11 chỉ tiêu vượt kế hoạch). Đến nay, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã tiệm cận với kế hoạch, mục tiêu tới năm 2020 của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đã đề ra.

Thay mặt Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, tôi nhiệt liệt biểu dương cán bộ, nhân dân và chiến sỹ các lực lượng vũ trang trong huyện đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu giành được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực trong năm 2018.

Năm 2019 và xuân Kỷ Hợi đã đến. Năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, kế hoạch phát triển kinh - tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, cũng còn nhiều khó khăn, rủi ro, tác động đến nhiệm vụ phát triển kinh tế của huyện, mỗi người dân Gia Viễn chúng ta hãy phát huy cao độ truyền thống, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, sáng tạo, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, cụ thể: Đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với tái cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11%; tập trung triển khai thực hiện lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn để xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; làm tốt công tác ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Tiếp tục quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển. Triển khai thực hiện tốt cơ chế chính sách thu hút, quản lý đầu tư, nhất là các cụm công nghiệp trên địa bàn; từng bước đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; quản lý ngân sách theo quy định. Thực hiện tốt các mục tiêu an sinh, phúc lợi xã hội, phát triển văn hóa, nâng cao đời sống nhân dân, chú trọng công tác bảo vệ môi trường. Thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp; công tác phòng chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Chú trọng công tác bồi dưỡng cán bộ, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Với niềm tin sâu sắc vào truyền thống của quê hương Gia Viễn anh hùng, sự nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ, sức mạnh của nhân dân và tương lai tươi sáng của huyện nhà, chúng ta quyết tâm giành những thắng lợi mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng quê hương Gia Viễn giàu đẹp, văn minh. 

Năm mới, khí thế mới, quyết tâm mới, sức sống mới. Cán bộ, chiến sỹ và nhân dân cả huyện chung sức đồng lòng, nhất định thành công!

Nhân dịp xuân mới Kỷ Hợi 2019, kính chúc toàn thể nhân dân trong huyện cùng bà con quê hương Gia Viễn đang sinh sống, học tập và làm việc ở ngoài huyện lời chúc mừng năm mới, sức khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng!

Chúc năm mới giành nhiều thắng lợi mới!

Bài viết khác