Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Đoàn công tác liên ngành tỉnh Ninh Bình tiến hành thẩm định, xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 tại huyện Gia Viễn.

Thứ sáu, 19/04/2019

       Chiều ngày 18/4, Đoàn công tác liên ngành tỉnh Ninh Bình do đồng chí Trần Đức Minh – Phó Giám đốc sở Nội vụ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện để tiến hành thẩm định, xác định Chỉ số cải cách hành chính tại huyện Gia Viễn theo Kế hoạch số 67/KH-SNV ngày 21/3/2019 về thẩm định, xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp sở, cấp huyện năm 2018.

       Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn- Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo và công chức, viên chức phụ trách công tác cải cách hành chính một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

b5f6f43f376dd2338b7c

Nguyễn Anh Tuấn- Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với Đoàn công tác liên ngành tỉnh Ninh Bình

       Tại buổi làm việc, tổ công tác đã đánh giá, chấm điểm tiêu chí, thành phần chỉ số cải cách hành chính trên 8 lĩnh vực, đó là: công tác chỉ đạo, điều hành; xây dựng, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; hiện đại hóa hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tổng điểm thẩm định đạt được là 86,26 điểm, cao hơn so với điểm đạt được năm 2017 là 8,26 điểm.

3d2857c1949371cd2882

Đoàn công tác tiến hành trao đổi, đối chiếu các minh chứng cải cách hành chính của UBND huyện

       Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Đức Minh - Trưởng Đoàn kiểm tra  ghi nhận những kết quả tích cực và chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thực hiện CCHC của huyện như: mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến còn hạn chế; việc hệ thống hóa và thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật, xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật chưa đầy đủ,...

       Thay mặt UBND huyện, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn- Phó Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của Đoàn công tác đồng thời đề nghị với các phòng, ban có liên quan phát huy những ưu điểm trong công tác CCHC đồng thời cần khắc phục những vấn đề còn tồn tại, để công tác cải cách hành chính của huyện ngày càng hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Cẩm Vân - Đài Truyền thanh

Bài viết khác