Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Điến gửi thư khen Công an Gia Viễn

Chủ nhật, 17/06/2018

 Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Điến gửi thư khen Công an Gia Viễn

Trân trọng đăng tải Thư khen của Chủ tịch UBND tỉnh gửi Công an Gia Viễn vì lập được nhiều thành tích trong tấn công, trấn áp tội phạm.                  

 

Nguồn (nbtv.vn)

Bài viết khác